Bouw & Wonen

Industrieel Ontwerpers

Industrieel ontwerpbureau

 

 

 

 

De term “solo ontwerper” wordt soms ten onrechte gebruikt. Veel mensen passen deze term ten onrechte toe op iemand die slechts één enkel product ontwerpt, bijvoorbeeld: kledingstukken, terwijl de term in feite meer specifiek bekend is voor die beoefenaars van industriële vormgeving die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van producten voor de industrie.

Een industrieel ontwerper (ook wel industrieel productontwerper genoemd) houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van producten die zijn ontworpen voor massaal gebruik, of om een grote verscheidenheid te bieden voor een specifieke sector binnen de industriële sector.

Een industrieel ontwerper houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van produkten die zijn ontworpen voor massaal gebruik, of om een grote verscheidenheid te bieden voor een specifieke sector binnen de industriële sector. Industrieel ontwerpers houden zich in de eerste plaats bezig met het ontwerpen en vervaardigen van produkten voor de verkoop aan het verbruikende publiek. Zij ontwerpen echter geen produkten voor een specifieke sector, zoals bijvoorbeeld een stoel of een lamp.

Elk industrieel ontwerp is uniek: het is daarom dat industrieel ontwerpers als beter worden beschouwd dan andere ontwerpers op dit gebied. industrieel ontwerpers houden zich bezig met de functionaliteit van een voorwerp of een produkt dat zij ontwerpen, terwijl andere ontwerpers zich meer met de vorm (bijvoorbeeld de esthetiek) van een produkt bezighouden. In tegenstelling tot andere soorten ontwerpers kunnen industrieel ontwerpers in staat zijn het gehele produktieproces te beïnvloeden doordat zij invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop een voorwerp zal worden vervaardigd.

Hoe verbeteren industrieel ontwerpers de efficiëntie?

Een industrieel ontwerper werkt hand in hand met produktie-ingenieurs en bepaalt in welk stadium het produkt zich bevindt, welke ontwerpbeslissingen de ingenieur zal moeten nemen en welk soort materiaal het meest geschikt is voor de situatie. Een industrieel ontwerper is ook op de hoogte van de regelgeving voor de industriële sector en weet dus welke fabrikanten wettelijk verplicht zijn aan bepaalde normen te voldoen.

Een industrieel ontwerper zal overleg plegen met de industrieel ingenieur en met hem samenwerken om te bepalen waar het product moet worden geplaatst met het oog op de naleving van de voorschriften. De industrieel ontwerper zal de tekeningen voor de ingenieur opstellen, zodat deze het productieschema kan uitwerken. De ontwerper zal met de ingenieur samenwerken om het optimale produktievolume te bepalen.

De taak van de industrieel ontwerper is ervoor te zorgen dat de producten volgens de voorschriften en specificaties van de industrieel ingenieur tijdig worden vervaardigd, gedistribueerd en geleverd.

Wat is een machineontwerper?

Een machinist is een beroepsbeoefenaar in de vervaardiging, fabricage en bouw van producten, waaronder machines. Bij de meeste van deze banen kan de ontwerper dicht bij het fabricageproces werken. De ontwerper moet immers in staat zijn een systeem zo te ontwerpen en te plannen dat het efficiënt is en goed past in de omgeving waar het zal worden gebruikt. Het belangrijkste aspect van deze planning is ecologisch.

Het bruikbare product

Een industrieel ontwerper bepaalt welke producten of voorwerpen moeten worden vervaardigd. Sommige industrieel ontwerpers kunnen volstaan met het ontwerpen van een machine of handgereedschap, terwijl andere ontwerpers belast kunnen worden met het bouwen van de machines. Industrieel ontwerpers kunnen ook helpen bij het ontwerpen van gereedschappen die nodig zijn voor de vervaardiging van verschillende industriële produkten, van verwarmingsketels tot krachtcentrales. De industrieel ontwerper komt tegemoet aan de behoeften van de fabrikant en zijn aanbeveling krijgt voorrang naargelang het gebruiksgemak van het produkt. Zodra de aanbevelingen van de industrieel ontwerper zijn gedaan, ontwerpt de ontwerper vervolgens de machine of het produkt in overeenstemming met de gedane aanbevelingen en.

lees meer:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.